ระบบฐานข้อมูลสถานภาพและศักยภาพการผลิตพลังงานความร้อนจากใต้พิภพในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

By 0
ระบบฐานข้อมูลสถานภาพและศักยภาพการผลิตพลังงานความร้อนจากใต้พิภพในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานภาพและศักยภาพการผลิตพลังงานความร้อนจากใต้พิภพในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your Name:*

Your Website

Your Comment