จัดอบรมแนะนำการใช้งานระบบฐานข้อมูลการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

By 0
จัดอบรมแนะนำการใช้งานระบบฐานข้อมูลการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัท ธิงค์กิ้ง ทู เรฟโวลูชั่น จำกัด ได้ร่วมดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านเว็บไซต์

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your Name:*

Your Website

Your Comment