About Us

รู้จักเรา

ประสบการณ์ นำไปสู่การปฏิบัติ

OUR HISTORY

เราดำเนินธุรกิจอยู่ในแวดวงของสายงานภูมิสารสนเทศตลอดสิบกว่าปี ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีประสบการณ์ในงานด้านภูมิสารสนเทศและการพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่น และโมบายแอพพลิเคชั่น พร้อมการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) อย่างต่อเนื่อง

MODERN TECHNOLOGIES

เราพร้อมที่จะเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์และพัฒนาให้กับลูกค้าของเรา สามารถนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปปรับใช้ตามภารกิจในองค์กรได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

PROFESSIONAL TEAMWORK

การกำหนดโครงสร้างของทีมงาน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความยืดหยุ่น และสามารถบริหารจัดการโครงการมากมายในระยะเวลาจำกัดได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรามีพาร์ทเนอร์ที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทีมงาน

พรชัย เอกศิริพงษ์

Sale Manager

รวิกานต์ ปัณณะรัส

Business Analyst

ณัฐกฤตา ตาสุยะ

UX/UI Designer

คุณากร หอมขาว

GIS Analyst
2552 - 2558
จัดตั้งบริษัท
เพื่อดำเนินงานในการสนับสนุนการทำงานของสายงานภูมิศาสตร์ การสำรวจ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ พร้อมการออกแบบเว็บไซต์แผนที่

เราเริ่มจากการรับงานเล็ก ๆ ในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และปรับมาเป็นการนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศบนเว็บไซต์

เราคิดเริ่มจัดทำระบบการนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศบน Web Browser เพื่อเป็นไอเดียในการนำเสนอและต่อยอดงานให้กับธุรกิจต่าง ๆ - แม้จะเป็นบริษัทเล็ก ๆ ที่มีจุดเริ่มจากคน 2 คนในการทำงาน และนั่นเป้นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจในสายงานของภูมิสารสนเทศเชิงประยุกต์
2552 - 2558
2559
เริ่มต้นอย่างเต็มตัว
เข้าสู่ธุรกิจการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศอย่างเต็มตัว

เราเริ่มจากมีการปรับเปลี่ยนองค์กรซึ่งเรายังคงมีทีมงานที่ร่วมดำเนินงานเพียง 2 คน ซึ่งไม่ได้เป็นข้อกังวลในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

เรามีโอกาสและได้รับความไว้วางใจจากบริษัทด้านสิ่งแวดล้อมที่ให้เราร่วมพัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ ทั้งงานด้านวิชาการ และงานด้านการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นอย่างต่อเนื่อง
2559
2559
ก้าวสู่ธุรกิจด้านการพัฒนาระบบ
เราเริ่มจากมีการปรับเปลี่ยนองค์กรซึ่งเรายังคงมีทีมงานที่ร่วมดำเนินงานเพียง 2 คน ซึ่งไม่ได้เป็นข้อกังวลในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

เรามีโอกาสและได้รับความไว้วางใจจากบริษัทด้านสิ่งแวดล้อมที่ให้เราร่วมพัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ ทั้งงานด้านวิชาการ และงานด้านการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นอย่างต่อเนื่อง
2559
2560 - 2563
เปิดโอกาสทางธุรกิจ
เราเริ่มมีตลาดเป็นของตัวเองและขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทยของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง เลขทะเบียน 4663

เราได้ดำเนินงานพัฒนาระบบร่วมกับภาคเอกชนและภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

เราอยู่ในวงการ GIS หรือวงการภูมิสารสนเทศ ทำให้เรามีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมและติดตามเทคโนโลยีจากผู้นำเช่น ESRI และอื่น ๆ
2560 - 2563
2563 - ปัจจุบัน
เดินหน้าสู่ SMART GIS
จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบตลอดระยะเวลา 4 ปี ในสายงานภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยี เราพบเจอกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้เราเห็นโอกาสในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศต่อยอดกับธุรกิจขององค์กรมากยิ่งขึ้น

แม้จะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบาก ด้วยเราเป็นบริษัทขนาดเล็กทำให้เราสามารถยังคงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

เราพร้อมที่จะก้าวไปสู่เส้นทางใหม่ ๆ พร้อมรองรับทีมงานที่มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สู่การ
2563 - ปัจจุบัน
ให้เราช่วยคุณ

เติมเต็มด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์

ด้วยทีมงานและผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถให้คำปรึกษาและคัดเลือกโซลูชั่นที่ดีและเหมาะสมสำหรับภารกิจของหน่วยงานของคุณ